Privacybeleid Antonius Hoeve

Privacybeleid van Antonius Hoeve, hierna te noemen de onderneming.

Het Privacy beleid hieronder beschrijft hoe de onderneming informatie verzamelt over zijn klanten en websitebezoekers, hierna te noemen gebruiker, en hoe deze informatie vervolgens gebruikt wordt.

Welke informatie verzamelt de onderneming van haar gebruikers?

De onderneming verzamelt verschillende soorten persoonlijk identificeerbare informatie om haar diensten en producten aan gebruikers te kunnen leveren. Dergelijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, naam, postadres, telefoonnummers, e-mailadressen, creditcardinformatie, verblijfsdata en andere. Gebruikers verstrekken alle dergelijke informatie vrijwillig via telefoon, verschillende (bestel)formulieren, e-mailberichten en middels andere berichtendiensten verzonden naar de onderneming.

De onderneming verzamelt ook verschillende soorten niet-persoonlijk identificeerbare informatie zoals verwijzings-URL’s, IP-adressen van gebruikers, gebruik van de website door gebruikers, informatie over de browsers die door de gebruiker worden gebruikt, enz. Sommige informatie wordt verzameld via cookies die kleine stukjes data, die vanaf een webserver naar een browser worden gestuurd, opslaan op de harde schijf van de gebruiker zijn/haar computer en die helpen de onderneming de gebruiker te identificeren. De gebruiker heeft de keuze om zijn/haar browser aan te passen en daarmee de cookies van de onderneming te weigeren.

Hoe gebruikt de onderneming de informatie die het verzamelt?

De onderneming gebruikt alle verzamelde informatie voornamelijk voor het leveren van de door gebruiker bestelde services en producten. De onderneming kan de informatie van de gebruiker ook gebruiken voor het verzenden van periodieke e-mails waarin belangrijke servicewijzigingen, nieuwe producten, of ander nieuws, promotionele activiteiten, enz. worden aangekondigd. De gebruiker kan ervoor kiezen dergelijke e-mails NIET te ontvangen door een van hen te antwoorden met “Verwijderen van mailinglijst” bij het onderwerp. De onderneming kan de gegevens van de gebruiker ook gebruiken om sms-meldingen, email, WhatsApp of soortgelijke berichten te sturen in geval van veranderingen in of van belang zijnde informatie over de door gebruiker bestelde services of producten. Gebruikersinformatie wordt ook gebruikt voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen van de onderneming om zo haar diensten en producten meer lonend te maken. De informatie van de gebruiker kan ook worden gebruikt voor het oplossen van eigendoms- en andere geschillen en het afdwingen van overeenkomsten tussen gebruiker en onderneming.

Publiceert de onderneming informatie van gebruikers aan derden?

Alle persoonlijke informatie die door de onderneming wordt verzameld, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. De onderneming kan de persoonlijke gegevens van de gebruiker bekendmaken als dit wettelijk vereist is. De onderneming kan een deel van de persoonlijke informatie van gebruikers bekendmaken aan haar zakelijke partners, onafhankelijke contractanten of andere derde partijen wanneer dit nodig is om de door de gebruiker bestelde diensten of producten te leveren. Bijvoorbeeld: creditcardgegevens kunnen worden verstrekt voor bevestiging en verificatie van de betaling aan de partnerorganisatie die betrokken is bij de verwerking van uw betaling; de persoonlijke informatie van gasten die in de B&B van Antonius Hoeve verblijven kunnen worden verstrekt aan de overheid; persoonlijke en bedrijf gerelateerde informatie kan worden verstrekt aan de externe accountant/administrateur voor het op orde houden van de boekhouding en opstellen van de financiƫle jaarstukken alsmede fiscale aangifte, enz. Het gebruik van gegevens die door de onderneming aan deze partnerdienstverleners worden verstrekt, wordt beheerst door hun eigen Privacy beleid en is buiten de controle van de onderneming.

De onderneming kan persoonlijke informatie van gebruikers overdragen naar aanleiding van een verkoop van de onderneming.

Wat doet de onderneming om verlies, misbruik of wijziging van gebruikersinformatie te voorkomen?

De onderneming garandeert dat zij naar alle redelijkheid, de toepasselijke veiligheidsmaatregelen in de branche strikt toepast om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen. Dergelijke maatregelen omvatten zonder beperking: gebruik van een courante actieve firewall voor afscherming van opgeslagen data op het eigen netwerk, gegevenscodering, wachtwoord beveiligde toegang tot persoonlijke gegevens van gebruikers, beperkte toegang tot gevoelige gegevens, gecodeerde overdracht van gevoelige gegevens die door de gebruiker zijn ingediend via de (bestel)formulieren van de onderneming, aanmeldingsformulieren, enz. Er kunnen beveiligings- en privacy beperkingen zijn, die buiten de controle van de onderneming liggen. Door ervoor te kiezen persoonlijke informatie aan de onderneming te verstrekken, begrijpt de gebruiker en stemt de gebruiker ermee in dat de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie van de gebruiker niet 100% gegarandeerd kunnen zijn.

De onderneming behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht en bindend na plaatsing op de toepasselijke websites van onderneming. De gebruiker stemt ermee in dit privacy beleid regelmatig in te zien voor herzieningen en updates. Door gebruik te blijven maken van de services, producten en website van de onderneming na elke geplaatste revisie, gaat de gebruiker akkoord met deze wijzigingen.

Stuur een e-mail naar info@annexis.nl om misbruik te melden.

Laatste update: 18 mei 2018